Bygg bort manuella processer med Netlang

En plats för alla dina integrationer

Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring integration, brist på samsyn leder ofta till att man bygger specifika lösningar med olika tekniker för olika projekt, detta gör det svårt att underhålla och veta var brister finns.

Med Netlang får man ett centraliserat sätt att styra och övervaka integrationsarkitekturen, man får ett standardramverk för att hantera alla och hela integrationsprocesserna. Detta gäller allt ifrån utveckling till underhåll.

Varför Netlang?

1

Inte bara för IT-avdelningen

En modern integrationsplattform är inte bara för IT-avdelningen, utan del av hela verksamheten. Genom att låta verksamhetspersoner få tillgång till vissa funktioner som t.ex. EDI-hantering, rapportering och övervakning kan företag bli mer effektiva och arbeta smartare.

2

Bygg bort manuella processer

Med Netlang kan du själv med hjälp av drag&drop-teknik bygga bort många av de manuella stegen i dina affärsprocesser. Det finns färdiga visuella komponenter som du inte behöver vara programmerare för att använda, ofta handlar det om att definiera vilken data som ska flöda.

3

Även för egenutvecklade system

Om du har ett äldre system som saknar API eller ett egenutvecklat finns alla möjligheter att integrera det med hjälp av Netlang. Vår plattform bygger på Java och du kan skriva egna kopplingar i Eclipse som du sedan exporterar till Netlang.

Bli säkerhetssmart

Att integrera mellan nya och gamla system är idag nödvändigt för att ett företag ska bli konkurrenskraftigt och fortsätta växa. Men integrationer öppnar också upp för nya säkerhetsrisker. Att bibehålla säkerheten över tid och samtidigt behålla tillgängligheten till information är en stor utmaning ur säkerhetssynpunkt.

Med Netlang som plattform får man en modern, flexibel och skalbar lösning över tid. Det går snabbt att automatisera affärsprocesser samtidigt som man bibehåller säkerheten. Plattformen hanterar säkerheten och du kan istället fokusera på att utveckla verksamheten.

Skydda viktig information

Genom att spara metadata (konfiguration och status) i molnet och låta de lokala servrarna hantera informationen får man det bästa av två världar. Ett gemensamt gränssnitt för att styra integrationerna samtidigt som man kan vara säker på att informationen aldrig lämnar det lokala nätverket för hantering.

Boka en webdemo

Boka en personlig demo med någon av våra produktexperter, välj den tid som passar dig.
En demo innebär inget bindande och givetvis helt kostnadsfritt!